messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder การประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ.2561
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์กร (ปค.1, ปค.4, ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2561 | เปิดอ่าน : 339
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ปค.4, ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | เปิดอ่าน : 603
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กองสวัสดิการสังคม (ปค.4, ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | เปิดอ่าน : 332
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ปค.4, ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | เปิดอ่าน : 465
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง (ปค.4, ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | เปิดอ่าน : 843
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง (ปค.4, ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | เปิดอ่าน : 460
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัด (ปค.4, ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | เปิดอ่าน : 554
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่