องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เลขที่ 201 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์/โทรสาร 056-029-816

บริการข้อมูล
public facebook อบต.ห้วยไร่
folder งานทะเบียนพาณิชย์
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file ประกาศคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
insert_drive_file คำขอจดทะเบียน แบบ ทพ. poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file หนังสือมอบอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file คำร้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file คำขอตรวจค้นเอกสาร รับรองสำเนา ใบแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 08-6736-4652
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 08-6736-4652
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
folder คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 113