องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder งานทะเบียนพาณิชย์
insert_drive_file คำขอตรวจค้นเอกสาร รับรองสำเนา ใบแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file คำร้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file หนังสือมอบอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
insert_drive_file คำขอจดทะเบียน แบบ ทพ. poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
insert_drive_file ประกาศคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 727
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่