messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder งานทะเบียนพาณิชย์
คำขอตรวจค้นเอกสาร รับรองสำเนา ใบแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
คำร้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
หนังสือมอบอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
คำขอจดทะเบียน แบบ ทพ. poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365
เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
ประกาศคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 358
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 995
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่