messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
crop_original ช่องทางการรับฟังความเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
1. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5602-9816 2. ทางตู้รับความคิดเห็น หน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เลขที่ 201 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 3. ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เลขที่ 201 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 4. ทางเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ http://huayrai-lomsak.go.th 5. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ huayrai@hotmail.com 6. ทาง Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 7. ติดต่อด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ในวันและเวลาราชการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่